Seferberlik yönetmeliği nedir? Seferberlik hangi durumda ilan edilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” yürürlüğe girdi. Seferberlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise birçok kişi seferberliğin ne olduğunu merak etti. Peki, Seferberlik yönetmeliği nedir? Seferberlik hangi durumda ilan edilir?

Seferberlik, ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

SEFERBERLİK HANGİ DURUMDA İLAN EDİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından seferberliğin tanımı şöyle;

“Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.”

Seferberliğin ilan edilmesi için bir devletin diğer devlet veya devletlerle savaş ihtimalinin kaçınılmaz olması, iç bünyedeki karışıklıkların normal şartlarla karşılanmadığı bir ortamın meydana gelmesi gerekir.

Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Kısmi seferberlik ise ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak adlandırılabilir.

Genel seferberlik de kısmi seferberliğin tam tersi olarak topyekûn seferberliğin ilan edildiği anlamına gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir